znany fotograf portfolio online

Polityka prywatności

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stronę internetową znanyfotograf.com (dalej: „Strona Internetowa” lub „Serwis”) prowadzi Łukasz Kozieł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁK Łukasz Kozieł, Gnieździska 51, 26-070 Łopuszno; NIP: 9591786332; Regon: 366301175, [email protected] (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane osób odwiedzających Stronę Internetową (dalej: „Goście”), w tym dane osobowe.
 3. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być także zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe Usługobiorców w rozumieniu Regulaminu, a więc podmiotów, które posiadają zarejestrowane konta w Serwisie.
 4. Dane mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. 
 5. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Gość został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Gość. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

§2 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Kozieł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁK Łukasz Kozieł, Gnieździska 51, 26-070 Łopuszno; NIP: 9591786332; Regon: 366301175, [email protected].
 2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak: 
  1. skontaktowanie się z osobą, którą wypełniła formularz kontaktowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. udostępnienie danych Użytkownikowi (w rozumieniu Regulaminu), do którego zostało skierowane zapytanie za pomocą odpowiedniego formularza, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i prowadzenia Konta Firmowego (w rozumieniu Regulaminu) przez Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. zawarcia i realizacji umowy dotyczącej korzystania ze Strefy Klienta (w rozumieniu Regulaminu) przez Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  5. zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i prowadzenia Konta Klienta (w rozumieniu Regulaminu) przez Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  6. prowadzenie statystyki i analizy zachowań Gości na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. publikowania komentarzy zamieszczonych w Serwisie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: 
  1. dostawcy usług informatycznych;
  2. podmioty świadczące usługi księgowe;
  3. podmioty świadczące usługi marketingowe.
 4. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych Użytkowników korzystających z usługi Strefa Klienta operatorowi płatności, czyli przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. 
 5. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. skontaktowania się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy – Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania;
  2. udostępnienia danych Użytkownikowi, do którego zostało skierowane zapytanie za pomocą odpowiedniego formularza – Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania;
  3. zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i prowadzenia Konta Firmowego przez Użytkownika – Administrator przetwarza przez okres 10 lat od dnia zakończenia trwania umowy lub okres potrzebny do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową;
  4. zawarcia i realizacji umowy dotyczącej korzystania ze Strefy Klienta przez Użytkownika – Administrator przetwarza przez okres 10 lat od dnia zakończenia trwania umowy lub okres potrzebny do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową;
  5. zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i prowadzenia Konta Klienta przez Klienta – Administrator przetwarza przez okres 10 lat od dnia zakończenia trwania umowy lub okres potrzebny do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową;
  6. prowadzenie statystyki i analizy zachowań Gości na Stronie Internetowej – Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania;
  7. publikowania komentarzy zamieszczonych w Serwisie – Administrator przetwarza do czasu usunięcia komentarza.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
  7. prawo wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji będącej konsekwencją profilowania;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 9. W celu wykonania powyższych praw osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem. 
 10. Użytkownik i Klient ma prawo usunięcia swojego Konta Firmowego lub Konta Klienta w dowolnym momencie poprzez klikniecie przycisku „Usuń konto” w zakładce „Ustawienia” w panelu zarządzania kontem lub poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]

§3 PLIKI COOKIES

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
  2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej. 
 4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika. 
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. 
 8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 
 9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
  1. przeglądarka Firefox;
  2. przeglądarka Chrome;
  3. przeglądarka Microsoft Edge;
  4. przeglądarka Opera;
  5. przeglądarka Safari.
 10. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty. 
 11. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics oraz Google Adwords dostarczanych przez Google LLC (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies). Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych. 
 12. Administrator może korzystać z narzędzia reklamowego Facebook Pixel oraz wtyczek społecznościowych dostarczanych przez Facebook, Inc. z siedzibą w USA (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies).