znany fotograf portfolio online

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Serwisie internetowym znanyfotograf.com. Administratorem Serwisu Internetowego jest ŁK Łukasz Kozieł, z siedzibą pod adresem Gnieździska 51, 26-070 Łopuszno; NIP: 9591786332; Regon: 366301175

Definicje

Usługodawca – ŁK Łukasz Kozieł, z siedzibą pod adresem Gnieździska 51, 26-070 Łopuszno; NIP: 9591786332; Regon: 366301175

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie znanyfotograf.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać informacje o podmiotach z branży fotograficznej, modowej oraz innej zgodnie ze specyfiką działania Serwisu, jak również inne informacje dostępne w Serwisie, dodawać opinie/komentarze, oraz korzystać z innych Usług oferowanych w Serwisie;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Użytkownik zarejestrowany - będący Przedsiębiorcą, zarejestrowany w Serwisie Użytkownik, prezentujący w Serwisie informacje o swojej działalności, jak również swoje prace i inne informacje zgodne z charakterem funkcjonowania Serwisu;

Profil Użytkownika - przydzielona danemu Użytkownikowi zarejestrowanemu część Serwisu, za pomocą której może prezentować określone informacje, w tym w szczególności informacje o swojej działalności, dane kontaktowe, swoje prace oraz inne informacje zgodne z charakterem Serwisu;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin - regulamin Serwisu dostępny pod adresem: https://znanyfotograf.com/informacje/regulamin.

Polityka prywatności - niniejszy dokument

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ŁK Łukasz Kozieł, z siedzibą pod adresem Gnieździska 51, 26-070 Łopuszno; NIP: 9591786332; Regon: 366301175;
 2. W każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych możesz kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: kontakt@znanyfotograf.com lub formularza kontaktowego na stronie: https://znanyfotograf.com/informacje/kontakt
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie Internetowym

Jako Administrator danych osobowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

 1. Identyfikacji oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy
 2. Sporządzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności, dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.
 3. wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania próbom destabilizacji poprawności działania Serwisu
 4. Ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
 5. Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym, dodatkowo w celach:
  1. Świadczenia Ci Usług związanych z prezentacją, prowadzeniem i obsługą Twojego Profilu Użytkownika w Serwisie
  2. Dostarczania Ci zapytań przesłanych przez Użytkowników z udostępnionego w Twoim Profilu Użytkownika formularza kontaktowego
  3. Promocji Twojego Profilu na naszych kanałach społecznościowych (Facebook i Instagram)

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Akceptacja Regulaminu wraz z Polityką prywatności, niezbędna do rejestracji w Serwisie Internetowym
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym udzielona podczas wysyłania zapytania
 3. Uzasadniony interes własny Usługodawcy wynikający z optymalizacji Serwisu i jak najlepszym dopasowaniu treści do Użytkowników na podstawie przetwarzanych danych

Podanie wymaganych danych osobowych ma charakter dobrowolny i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator Twoich danych osobowych, będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil Użytkownika w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś/aś na swoim Profilu Użytkownika już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania.

Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies.

Odbiorcy danych osobowych

 1. organy państwowe, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, w przypadku gdy się o to do nas zwrócą
 2. Dostawcy usług z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Aktualny wykaz dostawców:
  1. OVH Sp. z o.o.
  2. Google Inc. z siedzibą w USA lub Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii
  3. Disqus Inc.
  4. PayU S.A.
  5. Kancelaria Podatkowa Damian Rogalski

Prawa użytkowników

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia;
 2. do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia;
 3. do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21 Rozporządzenia;
 6. do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.

Jeśli zarejestrowałeś/aś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, klikając w przycisk “Usuń konto” w zakładce “Ustawienia” w panelu zarządzania swoim Profilem lub wysyłając wiadomość na adres kontakt@znanyfotograf.com. W przypadku danych, które podałeś/aś dobrowolnie, uzupełniając swój Profil, możesz je w każdej chwili usunąć lub edytować w panelu zarządzania swoim Profilem. W przypadku pozostałych kategorii danych lub gdy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres kontakt@znanyfotograf.com

Jako Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie gdyby termin miesięczny nie był wystarczający z uwagi na dużą ilość żądań lub na skomplikowany charakter żądania poinformujemy Cię o przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Pliki cookies

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.
 4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu Internetowego;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownika Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji raz zachowań użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  4. popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;
  5. popularyzacji Serwisu Internetowego oraz w celu zalogowania się do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
  6. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
  7. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem: - https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
  8. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;
  9. popularyzacji Serwisu oraz w celu zalogowania się do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;
  10. prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
 6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownik lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
 10. Internet Explorer;
 11. Chrome;
 12. Safari;
 13. Firefox;
 14. Opera;
 15. Android;
 16. Safari (iOS);
 17. Windows Phone;
 18. Blackberry.
 19. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.